[[grurg]]

Grurg

Grurg je jako světlo, které poctivým a čestným prozáří tmu, zatímco špinavcům a zrádcům oslepí oči ještě víc.
-Larsek, první Grurgův prorok

Grurg je jedním z bohů světa Ragnaroku. Nikdy se neprohlašoval za jediného ani ostatním nadřazeného. Dlouho byl v Midgardu zapomenut, ale nyní se pozvolna znovu rozšiřuje jeho kult a jeho sláva znovu stoupá. Grurg dává svým věrným část své nezměrné moci, jak už to bohové dělávají. Za to požaduje docela málo. Stačí mu důvěra jeho následníků a místo v jejich srdcích a mysli, což je často, ale ne nezbytně, spojováno s obřady a modlitbami. Nepožaduje oběti, netrvá na přísných příkazech a zákazech. Ale je pravda, že když se mu někdo znelíbí, odvrátí od něj svou tvář, v horších případech dokonce projeví svůj hněv.

Grurg si nehraje na hodného boha. Nešíří kolem sebe nauku absolutného dobra a milosrdenství, odpouštění a nenásilí. Je mnohem realističtější. Nicméně je bohem spravedlivým - jak v odměnách, tak ve hněvu. Spravedlivý a laskavý, pokud si to člověk zaslouží. A k tomuto směřují i jeho vyznavači. Pomáhat, kde mohou, dokud člověk neprojeví nevděk, nezačne se vyvyšovat nad ostatní (obzvláště toto nemá Grurg rád) či nezačne být na svého dobrodince hrubý. Další Grurgovou oblíbenou vlastností je čest. Čestní se u něj těší větší přízni, byť pojem cti je značně široký. Grurg uznává většinu z nich, tedy i zloděj čestný po svém způsobu u něj může dojít ocenění. Nicméně bezpáteřní prospěchářská individua snažící se ovládat ostatní… se mohou snadno stát terčem jeho hněvu či trestné výpravy jeho věrných.

Grurg sám nejednou zasáhl osobně do chodu a podoby světa, jak se ostatně vypráví v pověstech, které se k němu váží a jsou k nalezení níže. Zaujali ho lidé a pokud si to zaslouží, Grurg nad nimi tak trochu dohlíží. Je to ochránce, válečník, budovatel. Jsou s ním spojeny spíše fyzické složky světa, byť i v těch duchovních je dobrou oporou. A ač je jeho dominantou tělo a materiální záležitosti, je to stále bůh a tedy i v ostatních oblastech mnohonásobně předčí vše přirozeného i magického, co není původu božského. Především pak je patronem rytířů a kovářů, ale mezi jeho uctívači najdete lidi všech řemesel, neboť i jim má co nabídnout.

Grurg má také vždy jednoho vyvoleného, proroka. K tomu mluví a ten jeho jménem oznamuje Grurgovu vůli. Občas také promlouvá ke svým kněžím, ale může se stát, že osloví i toho nejposlednějšího z řad svých následníků, pokud má pro něj nějaký zvláštní úkol. A opravdu se to občas stává, že Grurg dá některému ze svých věrných úkol, jehož smysl zůstává často skryt, ale nezřídka čas ukáže, jak důležitý úkol byl. Někteří jeho věrní na svá bedra berou také dobrovolné úkoly na hranici svých sil, aby jejich splněním prokázali úctu svému bohu. A není-li takový úkol činěn ze zjištných důvodů a potěší-li Grurga, ten jej často odmění.

Legendy:
O vzniku poringů
O prokletí orků
O pádu Glast Heimu

Novější historie (aneb příběhy, u kterých jste mohli být):
O vzniku Bratrstva
O příchodu avatara
O smrti proroka

 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.076 s |   | Copyright 2011-2023