[[rebai]]

Reb-AI v1.5.0


Úvod

 • Jedná se o vlastní, uživatelem konfigurovatelnou umělou inteligenci pro Homunkulus a Homunkulus S.
 • Slouží k napomáhání a celkovému usnadnění ovládání samotného homunkula při pohybu a především v boji.
 • Díky konfigurační aplikaci, lze tyto vlastnosti snadno a rychle nastavit dle svých představ.
 • Jelikož jde o stále první verze tohoto AI, je stále co upravovat. V případě nalezení chyby nebo nápadu na vylepšení mě lze kontaktovat.
 • » E-Mail: „Gamesline@seznam.cz“.
 • » Hra: „Sagara Sosuke“.
 • » Skype: „snuptichl“.

Co nabízí?

 • Nastavení jako každá jiná (Anti-KS, chování, pomoc alchymistovi, nastavení skillů atd…).
 • Nastavení pro každý typ homunkula zvlášť.
 • Zabudovaná databáze monster, propojena s Reborn dtb.
 • Nastavení AFK homunkulus. (Homun přejde automaticky do pasivního módu po uplynutí času vaší neaktivity).
 • Zaměření nejbližší (stojící) potvory k homunkulovi. („stojící“ → záhadný důvod Anti-KS…).
 • Nastavení intervalu neviditelnosti po teleportu / lognutí. (Bohužel homunkula vidí potvory okamžitě :-/).
 • Dynamická editace listu přátel + individuální nastavení pro konkrétního přítele.
 • Nastavení pohybu hlídky - patrol.
 • Ukotvení homuncula na vybraném políčku.
 • nové » Automatické opatchování AI při spuštění. (Konečně nepřijdete o veškeré nastavení při opravě drobných chyb v AI ;-)).

Instalace

 • Obsah souboru 'RebAI_v150.rar' extrahujte do složky s Ragnarokem. (pravý klik > Extrahovat zde).
 • Extrahováním by se měla vytvořit / nahradit složka 'AI'. Konfigurační aplikaci naleznete ve složce './AI/USER_AI/AIConfig.exe'.

Konfigurace ve hře

 • Využití vlastního AI ve hře zajistíte vepsáním '/hoai' do chat okna. Odpovědí na tento příkaz by měla být věta 'Byla aktivovana vlastni AI homuncula.'.
 • Po úpravě nastavení AI stačí relognout, projít warpem nebo použít příkaz '@refresh'.

Stahuj

Aktuální verze

[09.01.2016]: Reb-AI v1.5.0
Opraveny chyby při patchování a vyhledávání v databázi monster.

Starší verze

[23.07.2014]: Reb-AI v1.4.2
[21.05.2013]: Reb-AI v1.4.0
[09.05.2013]: Reb-AI v1.3.0
[23.04.2013]: Reb-AI v1.2.0


Nastavení konfigurátoru

 • Po každé úpravě je třeba změny uložit tlačítkem „Uložit nastavení“. V v případě, že žádné změny nenastaly, zůstává tlačítko neaktivním.
 • Zastavením kurzoru nad určitou položkou se zobrazí informační bublina s popisem dané položky.

Individuální nastavení pro jednotlivé homunkuly

Přidání nové taktiky

 • ID a Jméno monstra: Jsou dvě varianty
  1. Vyplnění informací ručně:
   • ID: Zde vepíšeme identifikační číslo konkrétního monstra. ID nalezneme v naší databázi, kde ji lze vidět v závorkách u jména monstra.
   • Jméno monstra: Vyplníme pouze pro naši orientaci v seznamu.
  2. Automatické doplnění využitím integrované databáze:
   • Klikneme na „Hledat v DB“ - otevře se nám okénko s vyhledávačem. Vyhledávání je propojené s Reborn databází, tudíž je zcela aktuální.
   • Do kolonky „ID/Jméno monstra“ napíšeme jméno hledaného monstra nebo rovnou samotné ID monstra, pro vyhledání jeho jména.
   • Vyhledání proběhne po kliknutí na tlačítko „Hledat“ nebo pouhým stisknutím klávesy enter.
   • Kliknutím na vyhledané monstrum se nám v dolní části okna zobrazí Jméno, ID a především všechny Lokace, na kterých se monstrum nachází. Důležité je zkontrolovat lokace, mnohdy mají monstra stejné jméno, ale jiné ID. :-)
   • Kliknutím na tlačítko „Použít“ nebo dvojitým kliknutím na naše hledané monstrum v listu monster se okno databáze zavře a automaticky se vyplní ID a Jméno monstra v nastavení taktiky.
 • Chování:
  • Nastavíme, zda-li bude homunkulus na monstrum neútočit, útočit, útočit první nebo útočit poslední.
 • Skill level:
  • Nastavíme požadovaný level útočného skillu. Zvolením OFF, homunkulus nebude útočné skilly využívat.
 • Typ skillu:
  • Funguje pouze v případě Homunkulus S, kde volíme, zda bude homunkulus útočné skilly střídat mezi starším a nynějším homunkulem nebo využívat útočné skilly pouze starého homunkula (No Hom-S) nebo využívat útočné skilly nynějšího homunkula (Hom-S).
 • Odebrat:
  • Odstraní označené monstrum v listu taktiky.
 • Přidat:
  • Přidá nové monstrum do listu taktiky.
 • Obnovit:
  • Vloží nové informace vybraného monstra do listu taktiky.
  • Zobrazí se v případě, že se nastavené ID shoduje s už existujícím ID v listu taktiky.
 • Posun položek v listu taktiky:
  • Přesune vybranou položku o úroveň výš.
  • Přesune vybranou položku o úroveň níž.
 • Vložení záložky do listu taktiky: Zajistíme vepsáním ID „0“.

Nastavení homunkula

 • Zde nemusím moc vysvětlovat.
 • Starší typ homunkula:
  • Platí pouze u Homunkulus S, přičemž vybíráme typ našeho předchozího Non Homunculus S.
  • Tímto určíme jaké má nynější Homunkulus S využívat skilly.
  • Nastavení skillů staršího typu homunkula se vztahuje k jeho nastaveni.
 • Plošný skill, pokud počet monster >=:
  • Využitelné pouze u Homunkulus S, které mají plošné skilly.
  • Vyšle svůj plošný skill směrem na monstrum, na které útočí.
  • Skill je seslán pouze v případě, že na homunkula a na alchymistu útočí celkem takový počet monster, jaký je nastaven.
  • Zvolením čísla 0 se plošný skill nevyužije.

Nastavení skillů

 • Min. SP:
  • Nastavení minimálního SP pro použití skillu.
 • Level:
  • Nastavení levelu skillu při použití.
  • Vybráním „OFF“ - homunkulus nebude skill vůbec využívat.

Hlavní nastavení AI

Nastavení AI

 • Povolit kill steal:
  • Homunkulus bude útočit i na monstra, která útočí na jiného hráče.
 • Povolit držení homunkula dvojím klikem:
  • Pokud homunkula pošlete na jedno a totéž políčko 2x zasebou (Alt + Pravé tlačítko myšky), zakotví na onom políčku.
  • Ignoruje agresivní mód.
  • Zruší se překročením maximální vzdálenosti od alchymisty nebo přesunutím homunkula na jiné políčko.
 • Povolit hlídku:
  • V agresivním módu a plném HP homunkula, začne kroužit okolo alchymisty.
  • Tento pohyb lze editovat v „Nastavení pohybu hlídky“.
 • AFK homun:
  • Po uplynutí této doby v minutách, homunkulus přejde do polo-pasivního módu.
  • Při jakékoliv aktivitě alchymisty se vše vrátí do původního stavu.
  • Zadáním nulové hodnoty se systém deaktivuje.
  • Upozorňuji, že pokud homunkulus přejde během GM kontroly do pasivního stavu, kontrola pro vás platí nadále.
 • Čas neviditelnosti:
  • Doba, po kterou nebude po lognutí / teleportu / vysummonení, homunkulus aktivní. (Původně bych čekal, že ho agresivní monstra budou ignorovat stejně jako hráče, ale není tomu tak :-/).
  • Zadáván v milisekundách.
 • Skill min. delay:
  • Minimální prodleva po použití jakéhokoliv skillu homunkula.
  • Zadáván v milisekundách.
 • Vrátit skilly na původní hodnoty:
  • Obnoví hodnoty minimálních SP a levelů skillů všech homunkulů na standardní nastavení.
 • Kontrolovat patch při spuštění:
  • Po spuštění konfigurátoru se automaticky připojí k internetu a zkontroluje aktuální patch AI pro nejnovější verzi.
  • Pokud existuje nový patch, automaticky se nahraje a spustí aplikaci.

List přátel - Dynamické nastavení přátel

 • Dvojím posláním homunkula na políčko dotyčného hráče se hráč přidá / odebere z listu přátel.
 • Pokud byl správně zapsán do listu, homunkulus okolo tohoto hráče zakrouží.
 • V případě že byl z listu přátel vymazán, udělá kolem hráče pohyb tvořící znaménko „mínus“.
 • Po přidání hráče do listu se v konfigurátoru vytvoří nová položka „Unnamed“.
 • Vybráním položky v listu přátel lze nastavit jméno a chování k tomuto hráči.
 • Po úpravě je nutno kliknout na tlačítko „Nastavit“, změny uložit a refreshnout / relognout hru.
 • ID:
  • Identifikační číslo hráče.
  • Needitovatelné a slouží pouze pro orientaci.
 • Pomáhat:
  • Pomůže tomuto hráči, pokud na něho bude útočit monstrum. (Povolí kill steal na tohoto hráče).
 • Útočit v PVP:
  • Povolí / zakáže útočení na tohoto hráče v PVP módu.
 • Odstranit:
  • Odstraní hráče z listu přátel.
 • Nastavit:
  • Nastaví informace do listu přátel. Po definitivní uložení je nutné „Uložit nastavení“.

Nastavení dosahu a dohledu

 • Editovat:
  • Povolí editaci vzdáleností.
 • Max. pohyb od alcha:
  • Vzdálenost od alchymisty, do které se homunkulus může pohybovat.
 • Min. pohyb od alcha:
  • Vzdálenost od alchymisty, kdy se nebude homunkulus vracet.
 • Max. dálka při útoku:
  • Vzdálenost od alchymisty při boji homunkula.
  • Po přesažení této vzdálenosti se homunkulus vrací k alchymistovi.
 • Max. dohled od alcha:
  • Určuje vzdálenost od alchymisty, po kterou může být spatřen cíl.
 • Vrátit na původní hodnoty:
  • Vrátí všechny hodnoty na hodnoty standardní.

Nastavení pohybu hlídky (Patrol)

 • Určuje pohyb homunkula při hlídce od čísla 1 do XXX.
 • Maximální počet vložených pozic je 325.
 • Pole o velikosti 11 x 11.
 • Zelené políčko uprostřed pole označuje pozici alchymisty.
 • Levé tlačítko myši:
  • Při kliknutí do pole pohybu se vytvoří další pozice pohybu homunkula.
  • Při podržení tlačítka na vytvořené pozici, lze pozici přesunovat.
 • Pravé tlačítko myši:
  • Po kliknutí na existující pozici bude pozice vymazána.
 • Vyčistit:
  • Smaže všechny vložené pozice pohybu.

Henry 2013/05/21 23:05

 

Vytvořil Typhoon | Provozováno na dokuwiki | Optimalizováno pro Firefox, Opera, Chrome. |  podpora. | Některé z obrázků mohou spadat pod ochrannou známku Gravity Corp. & Lee Myoungjin.  | Vygenerováno během: 0.109 s |   | Copyright 2011-2023